Przebieg kursu

Prawo jazdy kategorii B uprawniać będzie Państwa do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, ciągnika rolniczego oraz pojazdu wolnobieżnego, a zatem będziecie Państwo mogli jeździć samochodem osobowym i dostawczym o DMC do 3,5t. Będziecie też Państwo mogli ciągnąć przyczepę lekką (o DMC do 750kg).

By rozpocząć kurs prawa jazdy należy mieć ukończone 17 lat i 9 miesięcy, zaś do egzaminu państwowego przystąpić można miesiąc przed ukończeniem 18 lat. Prawo jazdy otrzymujemy zaś po ukończeniu 18 lat.

 • Cena kursu – 3300 zł
 • Uczniowie i studenci – 3300 zł
 • cena 1 godziny doszkalającej (60 minut) -100 zł , osoby nie będące uczestnikami szkolenia w Szkole JARON -110 zł

Opłat za kurs można dokonać gotówką (również na raty) lub przelewem na nr konta podany poniżej:

mBank 54 1140 2017 0000 4302 0359 8232


 

Część teoretyczna

Kurs prawa jazdy składa się z 30 godzin wykładów. Nasze wykłady są “mówione” z tłumaczeniem multimedialnym. Nie prezentujemy wyłącznie filmów. Nasz wykładowca ma za zadanie tak wytłumaczyć przepisy i zasady ruchu drogowego, żebyście zrozumieli Państwo nie ucząc się na pamięć. Szkoła kładzie nacisk na to, aby zajęcia teoretyczne nie były jedynie suchym przekazem wiedzy. W czasie zajęć wykładowca angażuje słuchaczy, wraz z którymi omawia poszczególne przepisy, sytuacje na drodze oraz testy egzaminacyjne. W cenie kursu zapewniamy pomoce dydaktyczne. Zajęcia teoretyczne realizowane są w ciągu około 2 tygodni, zwykle w godzinach popołudniowych od 16:00 do 18:00. Na życzenie kursantów istnieje możliwość zmiany wyżej wymienionych terminów.

Część praktyczna

Część praktyczna kursu stanowi 30 godzin zajęć praktycznych, a więc tzw. “jazdy”. Wiemy z doświadczenia jak bardzo stresujące są dla każdego z Państwa pierwsze godziny jazdy. Rozumiemy to doskonale, dlatego też staramy się w jak najłagodniejszy sposób przeprowadzić każdą osobę przez te trudne chwile. Nasi instruktorzy posiadają wykształcenie pedagogiczne, podchodzą do każdego z kursantów indywidualnie, cechuje ich wysoka kultura osobista, opanowanie i cierpliwość. Zajęcia praktyczne możecie Państwo odbywać przez 7 dni w tygodniu, od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych. Naukę jazdy nasi kursanci odbywają na pojazdach marki Toyota Yaris (kategoria B) identycznych jak pojazdy egzaminacyjne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Nasi kursanci otrzymują nieodpłatnie

 • pomoce dydaktyczne
 • przeprowadzenie wymaganego prawem egzaminu wewnętrznego
 • korzystanie bez ograniczeń z oprogramowania egzaminacyjnego w siedzibie szkoły jazdy

Aby zapisać się na kurs prawa jazdy należy:

 1. Uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów – badanie lekarskie może przeprowadzić wyłącznie lekarz uprawniony do badań kierowców i kandydatów na kierowców.
 2. Uzyskać Profil Kandydata na Kierowcę w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. W tym celu należy dostarczyć:
  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • dowód tożsamości,
  • kolorowe i aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm  przedstawiające osobę w pozycji frontalnej (od przodu),
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami
 3. Uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat.
 4. Z otrzymanym w Wydziale Komunikacji numerem PKK zgłaszamy się do szkoły jazdy JARON

Szkoła jazdy JARON oferuje pomoc przy uzyskiwaniu Profilu Kandydata na Kierowcę.