Profil Kandydata na Kierowcę

Profil Kandydata na Kierowcę

Aby uzyskać profil kandydata na kierowcę należy udać się do właściwego ze względu na adres zameldowania wydziału komunikacji lub wysłać pocztą stosowny wniosek. Złożony wniosek rozpatrywany jest maksymalnie w ciągu 2 dni (zazwyczaj jednak urzędy rozpatrują go “od ręki”) po czym następuje wygenerowanie indywidualnego numeru PKK, który jest niezmienny w trakcie całego procesu obsługi profilu (nawet w przypadku zmiany danych kandydata np. adresu) i obowiązuje na terenie całego kraju.

Mając utworzony Profil Kandydata na Kierowcę wystarczy już tylko zgłosić się do naszej szkoły jazdy. My zaś za pomocą systemu połączonego z wydziałem komunikacji pobierzemy wszystkie niezbędne dane kandydata na kierowcę do swojej ewidencji i będziemy mogli rozpocząć szkolenie.

Wymagane dokumenty

Aby otrzymać indywidualny numer Profilu Kandydata na Kierowcę należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z załącznikami:

  • dowodem tożsamości,
  • orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografią o wymiarach 3,5cm x 4,5cm,
  • w przypadku osób ubiegających się o prawo jazdy, które nie ukończyły 18 roku życia zgodą rodzica lub opiekuna

Dokumenty należy złożyć w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta (Gminy) właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania. W Białymstoku jest to:

Urząd Miasta Białystok
Departament Obsługi Mieszkańców

15-950 Białystok ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5 210
email: dom@um.bialystok.pl
Telefony: 85 869 64 55, 85 869 96, (fax) 85 869 65 32
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30, wtorek 8:00-16:00